Niedziela 7. stycznia      (Niedziela Chrztu Pańskiego)
7:00 +Eugeniusz Holewczyński
8:30 +Witold Kołodyński
10:00 ++Zofia, Franciszek, Bogdan, Monika i ++ z rodz.
11:30 +Anna (greg. 7.)
13:00 +Stanisław Giertuga
18:00 Dz.-bł. w int. Elżbiety o Boże błog. i opiekę MB
Poniedziałek 8. stycznia
8:30 +Anna (greg. 8.)
10:00 +Szczepan Karolczyk
18:00 nie ma mszy !!!
Wtorek 9. stycznia     
6:30 +Anna (greg. 9.)
9:00 Dz.-bł. w int. Kazimiery Lindner z racji 90. r. urodzin o Boże błog.
i opiekę MB
18:00 nie ma mszy !!!
Środa 10. stycznia    
6:30 +Anna (greg. 10.)
9:00 +Brunon Matuszyk
18:00 nie ma mszy !!!
Czwartek 11. stycznia    
6:30 +Anna (greg. 11.)
9:00 za Ojczyznę
18:00 nie ma mszy !!!
Piątek 12. stycznia    
6:30 +Anna (greg. 12.)
9:00 w int. Panu Bogu wiadomej
18:00 nie ma mszy !!!
Sobota 13. stycznia    
7:00 +Anna (greg. 13.)
9:00 ++Maria, Stanisława (f), Feliks Radajewscy, Stanisława (f), Wincenty Kuźmiccy
18:00 ++Henryk, Bronisława (f) Irena Budziak
Niedziela 14. stycznia    
7:00 +Anna (greg. 14.)
8:30 +Józef (19. r.śm.) i ++ z rodz.
10:00 +Arkadiusz
11:30 +Teresa Rogala (1. r.śm.)
13:00 ++Janina i Kajetan Kosman
18:00 +Weronika Karłowicz