Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Realizujemy swój cel przez:

  • pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie
  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego
  • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza – reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej
  • krztałcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym