Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy naszej parafii powstał w maju 1999r. Pierwszym prezesem mianowanym przez ks. biskupa Adama Dyczkowskiego był Stanisław Walner, nasz oddział liczył 9 członków. Obecnie w Akcji Katolickiej działa 12 członków zwyczajnych i 4 wspierających. Asystentem kościelnym jest proboszcz ks. prałat Zygmunt Zając.