Apostolat Maryjny przy parafii św. Stanisława Biskupa powstał w 1981 r., pierwszym przewodniczącym była p. Ola Stryjowska. Obecnie opiekunem jest Ks. Krzysztof. Nasza diecezja jest kolebką Apostolatu Maryjnego na  całą Polskę a założycielem Ruchu jest śp. Ks. Prof. Teofil Hermann. Apostolstwo to odważne mówienie o Chrystusie, Chrystusie wierze, o Kościele, o Eucharystii w dzisiejszym zmaterializowanym świecie- to trudne. Dlatego trzeba miłować Boga, by głosić naukę Chrystusa, trwać w dobrem i podejmować tematykę religijną w rozmowach czy to z bliskimi czy przy okazji spotkań z różnymi ludźmi. Uczmy sumienności, rzetelności, pracowitości nie bójmy się szyderstwa, powierzchowności, prywaty, wojujących sekt, bo kto przykłada rękę do pługa a ogląda się wstecz nie nadaje się do orki a my musimy siać, choć grunta nasze marne. Dzisiejszy świat potrzebuje miłości i modlitwy, dlatego nieśmy Chrystusa drugiemu człowiekowi. Pracujmy nad sobą, nad swym nawróceniem, starajmy się o pełnienie dobrych czynów, bo biedny człowiek, który nie zna Chrystusa. Maryja wychowała Syna swego do służby bliźniemu i wspierała go modlitwą. Dlatego my kobiety mamy do spełnienia w Kościele wielką rolę, chociażby wychowanie dzieci, młodzieży, opieka nad chorymi, starszymi, wspieranie ludzi cierpiących, wątpiących czy zagubionych.

Nie ulęknę się zła, chociażbym szedł ciemną doliną, bo Ty jesteś przy mnie. Czy potrafię wyjść naprzeciw problemom bliźniego? Czy potrafię dzielić się tym czym dysponuję? Czy pamiętam, że każdy człowiek to dziecko Boże? Tak wiele macie do zrobienia w Polsce- mówił Jan Paweł II – przepajajmy życie społeczne duchem chrześcijańskim. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących, budujmy cywilizację miłości. Nie bądźmy niedzielnymi katolikami, czytajmy Pismo Święte, żyjmy czyniąc dobrze, brońmy pokrzywdzonych, często niesłusznie osądzonych, uczmy pokory i nieśmy radość.

Przewodnicząca Apostolatu Maryjnego p. M. Chruszczewska