• Pełne uczestnictwo we Mszy św. (o ile to możliwe codziennie).
  • Czytanie Pisma Św. i książek religijnych w zależności od potrzeb duchowych, połączone z krótkim rozmyślaniem.
  • Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca w intencjach apostolskich.
  • Noszenie Cudownego Medalika jako znaku obecności Maryi w naszym życiu. Znak ten winien wyrażać dbałość o skuteczne naśladowanie Niepokalanej w Jej wolności od grzechu, przez trwanie w łasce uświęcającej i częste zwracanie się w słowach modlitwy: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
  • Comiesięczne spotkanie w grupach.
  • Udział w dorocznych rekolekcjach, dniach skupienia, w tzw. dniach wspólnoty.