O Maryjo, Matko Boga i Matko nasza!
Poświęcamy dziś Twemu Niepokalanemu Sercu
nasze domy, nasze rodziny, naszą młodzież i nasze dzieci.
Niech domy nasze będą na wzór Twego domku w Nazarecie.
Niech spływa na nie pokój i szczęście prawdziwe.
Niech się w nich spełnia prawo Boże i wola Boża.
Niech w nich kwitnie miłość społeczna i zgoda chrześcijańska.
Niech w nich zapanuje całkowite zdanie się na Opatrzność Bożą.
Czuwaj nad nami wszystkimi, dopomóż nam żyć po chrześcijańsku,
otocz nas swoją macierzyńską opieką i racz, o Matko Niepokalana,
zbliżyć do nieba nasze domy i nasze rodziny,
które już odtąd do Twego Niepokalanego Serca
we wszystkim należeć będą.
Amen.