Intronizacja jest aktem wiary, wyznaniem i uznaniem Jezusa Tym, Kim jest. To uznanie ma być połączone z nawróceniem i porzuceniem grzechów. Podmiotem Intronizacji jest Jezus,- odwieczny Syn Boży w tajemnicy miłości Serca. Serce oznacza Osobę. Aktu Intronizacji nie można dokonywać w imieniu innych, za kogoś. Zakłada on wolność i miłość osoby, która dokonuje takiego Aktu.

Stąd rodzi się wyzwanie duszpasterskie przygotowania wiernych do uznania Jezusa Panem, Zbawicielem i Królem. Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa ma być odpowiedzią na Miłość Zbawiciela Jego Boskiego Serca do nas. Fascynacja tym, co Jezus dokonał dla nas, uznanie Jego miłości, jest podstawową motywacją Aktu Intronizacji Bożego Serca. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. (J 12,32)