Słowo Poświęcenie ma wiele znaczeń. Aby podkreślić różnice pomiędzy Intronizacją Bożego Serca, a Poświęceniem Bożemu Sercu, należałoby najpierw rozróżnić podmiot. Podmiotem Intronizacji jest Serce-Osoba Jezusa w tajemnicy jego miłości do Ojca i ludzi ­ – Boskie TY. Natomiast w Poświęceniu podmiotem jest JA. Słowo poświęcenie interpretuje sam Jezus. A za nich JA poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. (por. J 17,19). Po drugie, Intronizacji nie można dokonać za kogoś, natomiast Poświęcić Bożemu Sercu może ktoś kogoś.

W historii Kościoła Pasterze wiele razy dokonywali Poświęcenia Bożemu Sercu swoich wiernych, a także niewierzących. Najbardziej znanym i praktykowanym Aktem Poświęcenia Bożemu Sercu, jest wyżej wspomniany Akt Poświęcenia Leona XIII.

Modlitwa Poświęcenia jest, wypowiadana nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu innych. W Akcie Intronizacji jest to niemożliwe. Pojedyncze osoby, rodziny, społeczności mają to uczynić w wolności, nikt ich w tym nie może wyręczyć.