• Aby dziś, wzorem poprzednich pokoleń, (lata dwudzieste i pięćdziesiąte) nasze pokolenie opowiedziało się jasno za Chrystusem i zobowiązało się do życia według Ewangelii
  • Aby jasno nazwać i wyznać Kim jest Jezus i jaki proponuje On sposób życia
  • w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym
  • Aby odpowiedzieć miłością na Miłość
  • Aby pogłębić motywację życia według Ewangelii
  • Aby ochronić Ojczyznę – Polskę – od błędów, które mogą ją zaprowadzić do zatraty bytu państwowego. (Sługa Boża Rozalia Celakówna).
  • Aby przez intronizację i poświęcenie wypraszać Boże miłosierdzie dla nas i całego świata. (św. Faustyna Kowalska).
  • Dlatego, że wzmogły się zagrożenia, które eliminują Jezusa z mentalności współczesnych ludzi, a styl życia wielu społeczeństw jest zagrożeniem dla cywilizacji miłości.

Inspirację do Intronizacji czerpiemy z wielokrotnych Poświęceń Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: Leon XIII, 1899 r. Akt Poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponowiony przez Jana Pawła II w Toruniu w 1999 r., odmawiany do dziś w kościołach w pierwsze piątki miesiąca, Biskupi Polscy w 1920 r. na Jasnej Górze, 1921 r. w Krakowie, 1951 r. w Warszawie. Analiza tych Aktów zdumiewa jednością tajemnicy Jezusa Króla i Jego Boskiego Serca.

Święta Małgorzata Maria Alacoque, powiernica tajemnic Najświętszego Serca Pana Jezusa, powołując się na ponaglenia Chrystusa, domagała się, aby takiej Intronizacji dokonał król Francji na ok. 100 lat przed rewolucja francuską. Można łatwo pojąć, że nie byłoby rewolucji francuskiej, gdyby Francuzi, żyjąc według Serca Bożego, w ciągu ok. 100 lat, rozwiązali problem niesprawiedliwości społecznej, która doprowadziła do rewolucji.

Intronizacja, to nie panaceum na sukcesy i powodzenie. To decyzja i wola Kościoła, narodów i państw, by życie osobiste, rodzinne i społeczne prowadzić według zasad dekalogu
i Ewangelii, by odwrócić się od złego i ustrzec się błędów, które doprowadzają do nieszczęść. Dlatego Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa powinna być ponawiana wraz ze zmianą pokoleń i warunków, w jakich przychodzi im żyć.