Niepokalana Dziewico Maryjo, której
Bóg   powierzył  wychowanie  Jezusa,
Zbawiciela świata, bądź wychowawczynią
licznych młodych ludzi, których Duch
Święty rozpali pragnieniem pójścia na
służbę Odwiecznej Miłości.

Upraszaj im łaskę rozeznania i
odczytania daru powołania i gotowość
pokornego pełnienia woli Bożej, aż do
całkowitego zapomnienia o sobie i
zjednoczenia z Jezusem. Wszystkim
powołanym bądź pomocą i ostoją w czas
próby i zwątpienia.

Twojej opiece i obronie polecamy
szczególnie     nasze     Seminarium
Duchowne, aby nieustannie wzrastała
tam pokora i cierpliwość, pracowitość i
uczciwość, wiara żywa. a nade wszystko
miłość do Ciebie i Twojego Syna,
ranionego grzechami w sercach ludzi.

Matko Cierpliwie Słuchająca, miej w
szczególnej opiece tych kapłanów i
kleryków,  którzy dzisiaj  najbardziej
potrzebują Twej pomocy!

Ozdobo   Paradyża,   Matko   Słowa
Przedwiecznego, nie gardź słowami
moimi, aleje łaskawie wysłuchaj!

Amen.