Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Aby zgłosić dziecko do chrztu należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

  1. Akt urodzenia dziecka (oryginał).
  2. Jeśli dziecko nie jest z Parafii farnej, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania (nie meldunku) dziecka. 
  3. Dokładne dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres, zawód.
  4. Od rodziców chrzestnych bezwzględnie wymagane jest zaświadczenie przyjętego sakramentu Bierzmowania oraz zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wystawia Parafia, w której dany chrzestny obecnie mieszka). Chrzestnym nie może być osoba mieszkająca w związku cywilnym czy w konkubinacie.
  5. Rodzice i chrzestni muszą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu nauk przed chrzcielnych.

 Nauki przed chrzcielne w naszej Parafii odbywają się wg schematu:

W każdym miesiącu obowiązkowe 3 nauki:

1-wszy wtorek m-ca

2-gi wtorek m-ca

3-ci wtorek m-ca: