• Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne.
  • Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.
  • Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat,
  • Musi być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.
  • Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.
  • Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.
  • Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.