• odpuszczenie grzechu pierworodnego
  • odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych
  • odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak i doczesnej
  • wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego
  • charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła