Przed zawarciem związku na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty i informacje:

  1. Jeśli żaden z narzeczonych nie jest z Parafii Farnej należy dostarczyć pozwolenie na ślub z jednej z parafii któregoś z narzeczonych.
  2. Świadectwo chrztu do ślubu (z informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania) dokument ważny 6 m-cy!
  3. Data i miejsce przyjęcia I Komunii św.
  4. Zaświadczenie ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
  5. Ostatnie świadectwo religii ze szkoły średniej.
  6. Dowód osobisty. (do wglądu)
  7. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (dokument ważny 6 m-cy). W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Narzeczeni zgłaszają się na pierwsze spotkanie razem do Kancelarii najpóźniej 3 miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego.